محیط زیست در آیینه رسانه

بازدید دکتر مسعود تجریشی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست از پروژه های ستاد احیای دریاچه ارومیه

عكس های مرتبط :
بيشتر
سال 1398  سال رونق توليد