اخبار استان
پایش زیستگاه های آبی شهرستان تکاب و منطقه شکار ممنوع بیان

پایش زیستگاه های آبی شهرستان تکاب و منطقه شکار ممنوع بیان

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تکاب از اجرای برنامه پایش زیشتگاه های آبی این شهرتسان و منطقه شکار ممنوع بیان خبر داد.

محمدرضا صادقیان در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی اداره کل گفت : با حضور همکاران یگان حفاظت محیط زیست استان و نیروهای یگان حفاظت محیط زیست شهرستان تکاب  زیستگاه های آبی شهرستان در مسیر رودخانه ساروق و همچنین منطقه شکار ممنوع بیان مورد پایش زیست محیطی قرار گرفت . 

وی افزود : در این برنامه نیروهای یگان حفاظت از مسیر رودخانه ساروق تا منطقه شکار ممنوع بیان و مرز مشترک منطقه حفاظت شده عبدالرزاق شهرستان سقز با منطقه بیان را مورد گشت و کنترل قرار دادند.
 
بيشتر
مهار تورم و رشد تولید