اخبار استان

شکارچی متخلف در مهاباد دستگیر شد

شکارچی متخلف در مهاباد دستگیر شد

رئیس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد گفت:مامورین یگان حفاظت محیط زیست این اداره باهمکاران قرق بانان در گشت و کنترل مناطق تحت حفاظت این شهرستان یک نفر شکارچی متخلف را دستگیر کردند.
فاروق سخنور گفت: از متخلف یک قبضه اسلحه شکاری یک رشته فشنگدان ولاشه یک قطعه خوتکا  کشف وپرونده جهت سیر مراحل قانونی به مقامات قضایی ارجاع شد.
سخنور گفت: امسال باتوجه به عدم صدور پروانه شکار و صید با متخلفین برخورد قانونی خواهد شد.
بيشتر
سال 1398  سال رونق توليد