اخبار استان

از تلف شدن آبزیان رودخانە کانی رش در شهرستان اشنویە  جلوگیری شد

از تلف شدن آبزیان رودخانە کانی رش در شهرستان اشنویە جلوگیری شد

رئیس ادارە حفاظت محیط زیست شهرستان اشنویە گفت : درپی گزارشات مردمی مبنی بر گرفتار شدن تعداد زیادی از آبزیان رودخانە کانی رش در یک برکە ،مامورین یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان به محل اعزام شدند.
کریم خضری افزود: این مشکل به دلیل قطع آب بندهای کشاورزی بوجود آمدە بود که موضوع با ادارە راهداری و حمل و نقل جادەای مطرح شد .
وی گفت: با همکاری ادارە راهداری و حمل و نقل جادەای شهرستان اشنویە ، یک دستگاە لودر به محل اعزام شد.
وی گفت: باتوجە بە هدایت بخشی از آب رودخانە کانی رش از تلف شدن آبزیان موجود در آب بند جلوگیری شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اشنویه از همکاری اداره راهداری این شهرستان در این حرکت زیست محیطی تقدیر و تشکر کرد.
بيشتر
سال 1398  سال رونق توليد