اخبار استان

پایش واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی شهرستان ارومیه

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه گفت: از ابتدای سال جاری تا آخر آبان ماه  1001 مورد پایش واحدهای فعال صنعتی، تولیدی و خدماتی در شهرستان ارومیه انجام شده است.

به گزارش روابط عمومی اداره  کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی ،خانی رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه با بیان اینکه ظرف 7 ماه گذشته 1001 مورد پایش واحدهای فعال صنعتی، تولیدی و خدماتی  توسط کارشناسان این اداره در سطح شهرستان ارومیه  انجام شده است ادامه داد: در این راستا تعداد 123 مورد اخطار برای واحدهای دارای مشکلات  زیست محیطی صادر شد.

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه  افزود: مسئولان واحدهای صنعتی ملزم هستند بر اساس ماده 192 قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره ذیل ماده 16 قانون هوای پاک در قالب طرح خود اظهاری در پایش
 نسبت به خوداظهاری منابع بالقوه آلاینده آب، خاک و هوا به صورت دوره ای در زمان فعالیت از طریق آزمایشگاههای معتمد محیط زیست اقدام کرده و نتایج آن را به  ادارات محیط زیست ارسال نمایند. 

مختار خانی ادامه داد: همچنین مسئولان واحدهای صنعتی باید مطابق قانون مدیریت پسماند نسبت به ارایه برنامه عملیاتی مدیریت پسماند تولیدی واحد
 اقدام کنند. 
بيشتر
سال 1398  سال رونق توليد