فراخوان و اطلاعیه ها

دومین جشنواره ملی شعر و داستان و سروده های محیط زیست استان قزوین در راستاي ارتقاي دانش و آگاهي عمومي نسبت به مفاهيم و موضوعات محيط زيست و استفاده از ظرفيت هاي مختلف از جمله شعر و سروه و داستان نويسي در جهت فرهنگ سازي عمومي و تبديل گفتمان محيط زيست به تبيين همگاني و عمومي جامعه، اداره كل حفاظت محیط زیست قزوین در نظر دارد دومين جشنواره ملي شعر و سرود و داستان هاي محيط زيست را با همكاري دستگاه هاي اجرائي ذيربط برگزار نمايد، لذا ضمن ارسال پوستر و فراخوان جشنواره از همکاران علاقمند جهت شرکت در جشنواره و ارسال آثار دعوت بعمل می آید.
بيشتر
مهار تورم و رشد تولید