اخبار برگزیده

جلسه بررسی مشکلات زیست محیطی خروجی فاضلاب شهرک صنعتی شهرستان سلماس برگزار شد.

جلسه در خصوص خروجی پساب شهرک صنعتی به دشت های پایین دست و روستا های اطراف که مورد نارضایتی مردم شده است بحث وتبادل نظر شد.
جلسه بررسی مشکلات زیست محیطی خروجی فاضلاب شهرک صنعتی شهرستان سلماس برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی ،جعفر محمد پورریئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سلماس  گفت: این جلسه با حضور معاون دادستان، مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی، فرماندار و مدیر کل شهرک های صنعتی استان و نمایندگان ادارات در  سالن جلسات اداره حفاظت محیط زیست این شهرستان برگزار شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سلماس گفت: در این جلسه در خصوص خروجی پساب شهرک صنعتی به دشت های پایین دست و روستا های اطراف که مورد نارضایتی مردم شده است بحث وتبادل نظر شد.
وی گفت: در جلسه مقرر شد با هماهنگی و نظارت اداره حفاظت محیط زیست این شهرستان آزمایشگاه معتمد از خروجی پساب شهرک نمونه برداری کرده و پس از ثبت نتایج در جهت کنترل و رفع آلایندگی اقدامات لازم انجام شود.
بيشتر
سال 1398  سال رونق توليد